School

vklijn3
schoolIn Carnisse worden vanuit Rotterdam Vakmanstad diverse onderdelen van de methodiek ‘Fysieke Integriteit’ georganiseerd, te weten: judo, tuin/kookles, filosofie en huiswerkbegeleiding. Op deze manier wordt er gewerkt aan de lichamelijke ontwikkeling, sociale competenties en schoolprestaties van leerlingen. Door naast de normale schoolvakken (zoals rekenen en taal) zo veel mogelijk andere skills aan te bieden, krijgen kinderen de kans zichzelf beter te leren kennen en breder te ontwikkelen. Het zelfvertrouwen en zelfrespect en hun kans op een goede toekomst wordt hiermee vergroot! Rotterdam Vakmanstad is namens Veerkracht de partij die verantwoordelijk is voor de activiteiten op de basisscholen in Carnisse.

Rotterdam Vakmanstad is namens Veerkracht de partij die verantwoordelijk is voor de activiteiten op de basisscholen in Carnisse. Voor meer informatie over de werkwijze van Rotterdam Vakmanstad kunt u terecht op: www.vakmanstad.nl.


De twee basisscholen waar we nu intensief mee samenwerken zijn: PCB de Klaver en KBS Elisabeth. Hieronder volgt per school een kort overzicht van de activiteiten dit schooljaar.

PCB de Klaver (activiteiten 2013-2014)

Op PCB de Klaver is dit jaar het aanbod breed opgezet. Van september – juli krijgen 50 kinderen uit de groepen 3, 4, 5, 6 en 7 judoles van sensei Ajay Gangadin in de gymzaal van wijkcentrum ‘Hart van Carnisse’. De reacties van docenten en het bestuur waren vorig schooljaar zo positief dat we de activiteit naar meerdere uren en groepen mochten uitbreiden.

Op een tweede spoor krijgen 30 leerlingen van groep 4 en 5 wekelijks twee uur ecosofieles gedurende het complete schooljaar. Hierin worden elementen van het tuinieren, koken en filosofische en reflectie op de natuurlijke leefomgeving met elkaar gecombineerd tot één vak. De lessen vinden zowel in de klas, als op de Carnissetuin plaats. Daarnaast verzorgen we op PCB de Klaver de wekelijkse huiswerkklas in samenwerking met 13 stagiaires van de Hogeschool Rotterdam. Zij ondersteunen zo’n 30 leerlingen uit groep 5 en 6 van de Klaver die extra aandacht nodig hebben op het gebied van studievaardigheden- en rekenen. Dit jaar werken we met de volgende methodieken: Blits studievaardigheden (45 min) en Blokboek Redactiesommen (30 min). De technieklessen voor groep 3 t/m 8 worden in samenwerking met Technika10 ook in 2013 voortgezet.

Overzicht van activiteiten op PCB de Klaver:

  • Verdubbeling van het aantal leerlingen in de Huiswerkklas naar zo’n 30 leerlingen
  • Uitbreiding van de judolessen voor de klassen 3 t/m 7
  • Uitbreiding van de lessen ecosofie voor de (plus)klassen 4 en 5. Beide groepen krijgen i.p.v. 1,5 uur nu 2 uur les en de groepen worden iets groter.
  • Technieklessen voor groep 3 t/m 8 in samenwerking met Technika10

KBS Elisabeth (activiteiten 2013-2014)

Wat betreft de kernactiviteiten zetten we dit jaar flinke stappen op KBS Elisabeth. Vorig jaar experimenteerden we voor het eerst met aikidolessen/agressieregulatie. Dit is zo goed bevallen dat nu de groepen 3,4,7 en 8a/b het hele jaar wekelijks les krijgen. In totaal gaat het hier om meer dan 90 leerlingen. Groep 7 volgt wekelijks ecoles, gedoceerd door meester Thijs. Onder leiding van Caroline van Twillert is dit jaar geexperimenteerd met filosofieles voor leerlingen in groep 7 en 8. Deze pilot filosofie – tot aan de herfstvakantie – is zo goed bevallen dat we de lessen tot einde schooljaar mogen aanbieden. Daarnaast verzorgen we op KBS Elisabeth de wekelijkse huiswerkklas in samenwerking met 12 stagiaires van de Hogeschool Rotterdam. Ook hier ondersteunen zij (net als bij PCB de Klaver) 30 leerlingen uit groep 5 en 6 bij het aanleren van studievaardigheden- en rekenen. We maken gebruik van Blits studievaardigheden (45 min) en Blokboek Redactiesommen (30 min). In samenwerking met Technika10 verzorgen we ook de technieklessen voor de klassen 4 t/m 8.

Overzicht van activiteiten op KBS Elisabeth:

  • Behoud van de huiswerkklassen voor groep 5 en 6
  • Verzorging van twee excursies richting de HHSK en de 2e Maasvlakte
  • Technieklessen voor groep 4 t/m 8 in samenwerking met Technika10
  • Uitbreiding van de wekelijkse aikidolessen voor groep 3 t/m 8
  • Pilot filosofie via de Bredeschool voor groep 7 en 8. Inmiddels doorstart tot einde schooljaar.
  • Voortzetting ecoles voor groep 7 gedurende het hele schooljaar.

vklijn3