Carnisse in transitie

vklijn3
transitieHet “borrelt” in Carnisse. Althans, dat is de perceptie die leeft bij bewoners en professionals in Carnisse. Deze perceptie wordt gevoed door de economische crisis en de bezuinigingen die zich flink laten gelden in hun wijk. Sinds 2011 merken we dat de wijk geconfronteerd wordt met een ontmanteling van lokale beleids- en welzijnsstructuren, sluiting van voorzieningen, meervoudige sociaal-economische achterstanden (t.o.v. het stedelijk gemiddelde), een dreiging van sloop en renovatie en aanhoudende migratiestromen. Dit alles heeft haar weerslag op het dagelijks leven in Carnisse.

Vanuit onze betrokkenheid in Carnisse proberen we dit tijdsbeeld te duiden. Is er sprake van een zogenaamde ‘kanteling’? Hebben we te maken met fundamentele veranderingen op systeemniveau? En zo ja, wat zijn de transitieopgaven voor Carnisse?  Of waait alles wel weer over en blijft Carnisse gewoon Carnisse? Ongeacht de antwoorden op deze vragen, zijn we in Carnisse op zoek naar de “rode draad” waarvan men aangeeft deze te missen.

essayDe eerste bevindingen van deze zoektocht hebben geleid tot het essay ‘Carnisse in transitie? Een verkenning van het verleden, het heden en de toekomst van een Rotterdamse wijk’. Daarin tonen we aan dat de kwetsbare statuur van de wijk in de afgelopen decennia keer op keer wordt gevoed en sociaal-economische achterstand wordt gereproduceerd. We hebben getracht duidelijk te maken dat de huidige staat van de wijk sterk is ingebed in historische en globale processen van industrialisering, migratie, de positie van de (lokale en nationale) overheid en sociaal-economische crises. Het heeft in haar turbulente historie van agrarisch dorp naar stadswijk al veel doorgemaakt en is in dat opzicht reeds als adaptief en veerkrachtig te bestempelen. Verder zien we wel degelijk dat er momenteel sprake is van een kantelfase. Deze proberen we niet alleen te duiden, maar we schetsen ook handvatten voor de toekomstige ontwikkeling van Carnisse. Lees de transitieanalyse hier.

Veerkracht analyseert tevens wat dit inhoudt voor bredere discussies rondom ‘sociale innovatie’ en ‘integrale wijkontwikkeling’ in Rotterdam en Nederland.

vklijn3