Werken aan de toekomst

vklijn3

BC

Bekijk de visie door op de bovenstaande afbeelding te klikken.

Als er inderdaad sprake is van een kanteling in Carnisse dan is de volgende vraag: waartoe moet die kanteling leiden? Over deze vraag heeft een groep koplopers uit Carnisse zich in 2012 en 2013 gebogen. In een zoektocht naar de kiemen van verandering heeft deze groep bewoners, ondernemers en professionals uit de wijk Carnisse de toekomstvisie Bloeiend Carnisse geformuleerd. Deze visie geeft aan wat nodig is voor een toekomstig Carnisse in 2030 en hoe daar nu al mee begonnen kan worden.

Vandaag de dag is dit toekomstbeeld moeilijk voor te stellen. Het wordt gezien als idealistisch of utopisch. En dat is het in sommige aspecten wellicht ook. Tegelijkertijd geeft het wel richting: richting aan de toekomst van Carnisse, richting aan de vele verschillende initiatieven in de wijk en richting aan het samenleven in de wijk. Zie het als een soort rode lijn die de noodzakelijke continuïteit waarborgt. Bekijk en lees de visie hier.

hvc2Als Veerkracht trachten we ook vorm te geven aan een Bloeiend Carnisse. En niet alleen door onze activiteiten op scholen, bij mensen thuis of in de buitenruimte. Wij proberen juist ook toekomstgerichte veranderingsexperimenten te identificeren en te ondersteunen. Een van de experimenten is bijvoorbeeld de transformatie van wijkgebouw Arend & Zeemeeuw naar wijkcentrum Hart voor Carnisse.

Dit wijkcentrum kan gezien worden als een symbool voor de huidige staat van Carnisse. Het was op deze fysieke plek waar veel ingrijpende gebeurtenissen tastbaar werden voor mensen in Carnisse (bv. bezuinigingen, hervormingen in welzijnsbeleid, etc.). Gaandeweg het traject werd hardop afgevraagd: kan het wijkcentrum ook een symbool worden voor de toekomst van Carnisse? Parallel aan het Bloeiend Carnisse-traject werd getracht hier handen en voeten aan te geven. Dat bleek een niet altijd even gemakkelijke zoektocht. Maar ondanks de lange, bewogen rit hebben alle betrokkenen (zowel bewoners, professionals, ondernemers en ambtenaren) laten zien dat het wijkcentrum inderdaad een bloeiend symbool kan zijn voor de toekomst. Daarmee wordt het verleden, het heden en de toekomst aan elkaar geknoopt in het hart van Carnisse: het wijkcentrum aan de Texelsestraat 18.

Voor meer informatie over de visie of andere icoonprojecten kunt u contact met ons opnemen.

streefbeelden