Methodiek en principes

vklijn3

boom en wortels

Organisch ontwikkelen vanuit de praktijk

De basis: gedeelde werkprincipes

Wat Veerkracht tot een geheel maakt, is dat de partners handelen vanuit werkprincipes die ze gezamenlijk uitdragen. Deze gedeelde principes kunnen als volgt worden omschreven:

  • Veerkracht stimuleren, door het zelfredzaam vermogen van (groepen) mensen te versterken en te benutten. Met mensen praten in plaats van over mensen praten.
  • Vanuit de mens en/of plek een lerende infrastructuur (of pedagogisch klimaat) opbouwen. De levenslijn en dagpaden van individuen (en bijbehorende netwerken) zijn daarbij leidend.
  • Organisch ontwikkelen van methodes en activiteiten (context-specifiek maken). Vanuit een operationele praktijklogica (‘bottom-up’) sturen.
  • Zoeken naar verbindingen en samenwerking (op meerdere niveaus) gebaseerd op innovatie en wederkerigheid. Dit impliceert minder druk van controle, regels en procedures.
  • Balans zoeken tussen interventie en zelforganisatie.

Deze principes worden door de partners gezamenlijk uitgedragen ook al heeft elke partner haar eigen expertise, assumpties en methodes, zoals bijvoorbeeld Fysieke Integriteit, Tuinman in de wijk, Transitiemanagement en Samen Leren. Wat al deze methodes gemeenschappelijk hebben is een sterk emancipatoir karakter in relatie tot degenen die doelgroep van de methode zijn, of dat nu een ouder, kinderen of een geëngageerde wijkbewoner is. Oftewel, een aanpak gericht op de ‘mens’ en de gemeenschap. Het zijn deze werkprincipes waardoor de integraliteit binnen Veerkracht wordt gewaarborgd.

interactievelden

Visualisatie van de vier interactievelden van Veerkracht

methodieken

Een greep uit de verschillende methodieken per veld