Missie en doelstellingen

vklijn3
Veerkracht zet in op wat mensen in Carnisse nodig hebben om zich optimaal te kunnen ontplooien.

Dit doet zij door een stabiele basis te creëren bij gezinnen THUIS, de zintuigen van kinderen te prikkelen op SCHOOL, het ontwikkelen van groene en gezonde plekken in de BUITENruimte en het leggen van verbindingen in de WIJK. Samen met bewoners, professionals en ambtenaren biedt Veerkracht diverse activiteiten aan in Carnisse en proberen we de krachten van mensen aan te boren. Krachten die hen in staat stellen om te werken aan een wenselijke toekomst.

veldenConsortium

Veerkracht is een samenwerkingsverband van vier partijen, te weten Bureau Frontlijn, Creatief Beheer, Rotterdam Vakmanstad en DRIFT. Het traject loopt van medio 2011 – medio 2015 en wordt gefinancieerd door de gemeente Rotterdam.

Doelgroepen

De groepen waar Veerkracht zich primair op richt zijn kinderen, gezinnen, de scholen (het bestuur, docenten en ouders) en actieve bewoners en vrijwilligers in Carnisse. De secundaire doelgroepen van Veerkracht zijn groepen als professionals en ondernemers in Carnisse, en lokale ambtenaren vanuit de deelgemeente/gebiedscommissie Charlois en andere bestuurslagen in Rotterdam.

Doelstellingen

Veerkracht is een sociaal innovatietraject in een wijk waarin de huidige bezuinigingen, crises en reorganisaties hun weerslag hebben op de dagelijkse praktijk en levens van alle betrokkenen. En het is juist in wijken als Carnisse waar de noodzaak voor verandering en fundamentele doorbraken het hoogst is (zie ook onze transitieanalyse). Vandaar dat Veerkracht zich het volgende als doel heeft gesteld:

  1. De wijk groener, socialer en kindvriendelijker te maken.
  2. Het zelforganiserend vermogen in de wijk stimuleren middels netwerkvorming en vaardigheden (skills).
  3. Een cultuuromslag realiseren vanuit gedeelde principes naar een ‘eenduidig pedagogisch klimaat’.
  4. Verkennen van integrale wijkontwikkeling: School, Thuis en Buiten in relatie tot de Wijk.

Voor meer informatie over Veerkracht kunt u met ons contact opnemen. Of klik op onderstaande items voor meer info over de Veerkracht-methodiek of activiteiten in de velden School, Thuis en Buiten.

Hieronder een filmpje uit 2011 waarin Veerkracht wordt voorgesteld:

vklijn3

Methodiek en principes

Lees hier meer over onze methodiek en principes.

Buiten

Lees hier meer over onze activiteiten in de buitenruimte.

School

Lees hier meer over onze activiteiten op basisscholen in Carnisse.

Thuis

Lees hier meer over onze activiteiten bij bewoners uit Carnisse thuis.