Team

vklijn3
In Carnisse werkt vanuit de vier verschillende partijen een team van bevlogen en betrokken personen. Hieronder een lijst van namen.

Thuis:

  • Coaches: Mieke, Thessa en vele stagiairs
  • Coördinatie: Marleen, Derk en Barend

School:

  • Vakkrachten: Thijs, Caroline, Annelies en Twan
  • Coördinatie: Pascal, Aetzel en Henk

Buiten:

  • Tuinmannen en -vrouwen: Hieke, Unger, Douwe, Elwin en vele vrijwilligers
  • Coördinatie: Annemarie,  Karin en Rini

Wijk:

  • Onderzoek & Transitiemanagers: Frank, Julia, Sarah, Jan en Derk

 

vklijn3