Carnisse

vklijn3
carnisseDe activiteiten in de velden Thuis, Buiten en School vinden niet plaats in een vacuüm. De levens van mensen in Carnisse evenmin. Veerkracht tracht in te spelen op lokale dynamiek van Carnisse. DRIFT is namens Veerkracht de partij die verantwoordelijk is voor de verbindingen tussen de drie velden en met Carnisse. Zij doet onderzoek naar de voortgang van Veerkracht, de methodeontwikkeling en de concepten ‘sociale innovatie’ en ‘integrale wijkontwikkeling’.*

kidsCarnisse is een wijk in het zuiden van Rotterdam en telt omstreeks 11.000 inwoners. Die inwoners wonen in ca. 6000 woningen die voor 86% in particulier bezit zijn. Daarmee onderscheid Carnisse zich van andere Rotterdamse wijken waar (diverse) woningcorporaties veelal een flinke vinger in de spreekwoordelijke pap hebben. De wijk trekt veel nieuwkomers van diverse pluimage aan, terwijl de wijk ook een omvangrijke groep langdurig gevestigden kent.

Al jaren wordt Carnisse bestempeld als ‘achterstandswijk’ of vergelijkbare termen. Het is een wijk die volgens de deelgemeente Charlois verder dreigt af te glijden. Beleidsmakers zien de eenzijdige en verouderde woningvoorraad, de ‘verhuismutatie’ en de geringe binding van bewoners met de wijk en met andere bewoners als kernen van de dominante problematiek. Hoewel Carnisse inderdaad laag scoort op diverse gemeentelijke indexen, geven gesprekken met bewoners een meer positief en genuanceerd beeld van de wijkbeleving (zie ook filmpje hieronder).

 

Lees via de links hieronder meer over de inbedding van Veerkracht in Carnisse:

interactievelden

Veerkracht in Carnisse

Carnisse in transitie

Carnisse in transitie

Werken aan de toekomst

Werken aan de toekomst

*DRIFT is een onderzoekinstituut aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Voor meer informatie over de werkwijze van DRIFT kunt u terecht op: www.drift.eur.nl.

vklijn3